2D

Z Multimediaexpo.cz

2D či 2−D je zkratka výrazu „dvoudimenzionální“, „dvourozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat dvěma rozměry; předměty ve dvourozměrném světě mají obsah a např. délku a šířku, avšak nemají objem. 2D obrazec je ten, jehož body se nacházejí v jedné rovině. 2D jsou hlavně základní geometrické tvary:

  1. čtverec
  2. obdélník
  3. kruh
  4. trojúhelník

Věda zabývající se zobrazením trojrozměrných objektů do dvojrozměrného prostoru se nazývá deskriptivní geometrie.

Související články