Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

A

Z Multimediaexpo.cz

Velké a malé písmeno A
Dekorativní ikona písmene A

A je první písmeno většiny abeced, latinské i české abecedy. Je to samohláska.

Významy

A

Astronomie
označení jedné ze spektrálních tříd hvězd
Biochemie
aminokyselina alanin
DNA báze adenin
nukleotid adenosin
Elektrotechnika
označení standardní velikosti elektrického článku ve tvaru válceprůměru 17 mm a délce 50 mm (tzv. „tužková baterie“)
kladná elektrodaanoda
Formát papíru
řada formátů o poměru stran 1:2, do níž patří např. běžný formát A4
Fyzika
značka pro nukleonové číslo
značka pro Elektrochemický ekvivalent látky
Hudba
altpartituře
značka pro akord A dur
Hudební průmysl
první, u singlů důležitější, strana desky
název rockové skupiny ze Spojeného království
název alba skupiny Jethro Tull z roku 1980
Informatika
<A> je ve značkovacím jazyce HTML element pro hypertextový odkaz
A:\ je konvenční označení první disketové mechanikyoperačních systémech založených na CP/M, jako třeba DOS

Obsah

Jednotky
soustavě SI značka základní jednotky elektrického prouduAmpér
Karty
označení pro eso
Kinematografie
italský film z roku 1969
Lékařství
jedna z krevních skupin
Matematika
obvykle zapisováno někdy označuje množinu algebraických čísel
logická operace
Mezinárodní poznávací značka
Rakousko (z anglického Austria)
Nutriologie
vitamínretinol
Potravinářství
vejce – největší velikost slepičích vajec
Poezie
stěžejní dílo Louise Zukofského
Politologie
A v kroužku je anarchistický symbol – Symbol anarchismu
jde zapsat v unicode jako U+24B6 – Ⓐ
Registrační značka vozidel
Praha
sport
nejlepší sportovní tým v daném sportovním klubu – "A-tým" neboli áčko
Šestnáctková soustava (a další číselné soustavy o základu větším než 10)
číslice 10
Anglosaské vzdělávání
nejlepší známka (odpovídající českému stupni výborně)
Veřejná doprava
Linka A
Železnice
vůz první třídy ČD 51 54 19-41 A


a


Angličtina
neurčitý člen
Čeština
spojka
Fyzika
značka veličiny zrychlení
Geometrie
při aplikaci Pythagorovy věty ve tvaru c2 = a2 + b2 odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku
trojúhelníku stranu protilehlou k vrcholu A
mnohoúhelnících o 4 a více vrcholech stranu mezi vrcholy A a B
Hudba
nota
Informatika
<a> je ve značkovacích jazycích HTMLXHTML element pro hypertextový odkaz
Jednotky
soustavě SI značka předpony pro 10−18 (atto-)
značka jednotky plochy ar – 100 m2
Řečtina a další jazyky (vesměs u převzatých slov)
a- je předpona znamenající „ne-“
Železnice
čtyřnápravový vůz (k r. 1971)
třínápravový vůz (do roku 2000)
dvounápravový vůz (od roku 2001)


Å


Toto je jiný znak, než A s kroužkem

Jednotky
značka jednotky délky angström – 10−10 mSymbolická logika
univerzální kvantifikátor („pro všechna“)


ª


Symbol
ženský indikátor rodu


@


Informatika
tzv. zavináč
Symbol
komerční at (anglicky „v“)


α


Geometrie
úhel u vrcholu A


Výskyty v jazycích

řazeno podle pořadí v Unicode

Tvary s diakritikou

Àà (čárka nad vlevo)
francouzština, italština, katalánština, pinyin, portugalština, velština
Áá (čárka nad vpravo)
čeština, faerština, islandština, italština, katalánština, pinyin, portugalština, slovenština, španělština, velština
Ââ (vokáň)
francouzština, portugalština, rumunština, velština, vietnamština
Ãã (tilda)
portugalština, vietnamština
Ää (dvě tečky)
estonština, finština, němčina, slovenština, švédština, velština
Åå (kroužek nad)
dánština, finština (slova přejatá ze švédštiny), norština, švédština
Āā (pomlčka nad)
havajština, lotyština, žemaitština, pinyin, rōmaji, staroangličtina
Ăă (kulatý háček)
rumunština, vietnamština
Ąą (ocásek vpravo)
polština, litevština, kašubština, creekština, navažština, západní apačština, čirikavština, meskalero-čirikavština, hocąkština, gwich'inština, tutčonština a elvdalština
Ǎǎ (háček)
pinyin
(dvě tečky a pomlčka nad)
???
(tečka nad a pomlčka nad)
???
Ǻǻ (kroužek nad a čárka nad vpravo)
???
(dvojitá čárka nad vlevo)
???
(obrácený kulatý háček)
???
(kroužek pod)
???
(poloviční kroužek vpravo) – pouze minuskula
???
Ạạ (tečka pod)
vietnamština
Ảả (háček nad)
vietnamština
Ấấ (vokáň a čárka nad vpravo)
vietnamština
Ầầ (vokáň a čárka nad vlevo)
vietnamština
Ẩẩ (vokáň a háček nad)
vietnamština
Ẫẫ (vokáň a tilda)
vietnamština
Ậậ (vokáň a tečka pod)
vietnamština
Ắắ (kulatý háček a čárka nad vpravo)
vietnamština
Ằằ (kulatý háček a čárka nad vlevo)
vietnamština
Ẳẳ (kulatý háček a háček nad)
vietnamština
Ẵẵ (kulatý háček a tilda)
vietnamština
Ặặ (kulatý háček nad a tečka pod)
vietnamština

Spřežky

Ææ (spřežka AE)
dánština, faerština, islandština, norština, staroangličtina
(spřežka AE, pomlčka nad)
staroangličtina
Ǽǽ (spřežka AE, čárka nad vpravo)
staroangličtina

Znaky jiných abeced

Αα (alfabeta – alfa)
řečtina
Άά (alfabeta – alfa s přízvukem)
řečtina
Аа (cyrilice – a)
ruština, srbština
(cyrilice – a, kulatý háček)
???
(cyrilice – a, dvě tečky)
???
(cyriliceligatura a + ie)
???Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
A