Hrubý národní produkt

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Hrubý národní produkt (HNP, též GNP podle anglického Gross National Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině).

V poslední době bývá v anglickém či německém jazyce stále častěji používán termín hrubý národní příjem (Gross National Income, GNI). Ukazatel HNP je postaven na národním principu a používá jej např. Severní Amerika (tyto země mají mnoho zahraničních investic) Aby byla výše HNP porovnatelná, přepočítává se na jednoho obyvatele, zvyšování nebo snižování HNP se vyhodnocuje jako tempo růstu ekonomiky.

S HNP souvisí:

Obsah

Šedá ekonomika

  • souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné a etické a morální formy společnosti, jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné
  • patří sem zejména úplatky, melouchaření, nezdaněná práce a příjmy.

Černá ekonomika

  • souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a jsou jednoznačně odhaleny a prokázány
  • patří sem hospodářská kriminalita - padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce, hazardní hry, organizovaný zločin (mafie) aj.
  • u nás je postihována Trestním zákoníkem

Čisté ekonomické bohatství

  • vychází ze známého ukazatele HNP, který je zvýšen o nelegálně produkované výrobky a služby (viz černá a šedá ekonomika)
  • je zvýšen dále o výrobky produkované ve volném čase pro vlastní potřebu

Související hesla

Externí odkazy