Hrubý národní produkt

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Hrubý národní produkt (HNP, též GNP podle anglického Gross National Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině).

V poslední době bývá v anglickém či německém jazyce stále častěji používán termín hrubý národní příjem (Gross National Income, GNI). Ukazatel HNP je postaven na národním principu a používá jej např. Severní Amerika (tyto země mají mnoho zahraničních investic) Aby byla výše HNP porovnatelná, přepočítává se na jednoho obyvatele, zvyšování nebo snižování HNP se vyhodnocuje jako tempo růstu ekonomiky.

S HNP souvisí:

Obsah

Šedá ekonomika

Černá ekonomika

Čisté ekonomické bohatství

Související hesla

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace