Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Z Multimediaexpo.cz


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva. Současným ministrem pro místní rozvoj je od 13. července 2010 v rámci Nečasovy vlády Kamil Jankovský.

Oblasti působnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech

 • regionální politiky
 • politiky bydlení
 • rozvoje domovního a bytového fondu
 • nájmu bytů a nebytových prostor
 • územního plánování a stavebního řádu
 • investiční politiky
 • cestovního ruchu
 • pohřebnictví

Ministerstvo dále

 • spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,
 • koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje
 • zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením
 • zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur
 • spravuje Českou centrálu cestovního ruchu

Související články

Externí odkazy


Ministerstva České republiky

Doprava • Finance • Kultura • Obrana • Práce a sociální věci • Místní rozvoj • Průmysl a obchod • Spravedlnost • Školství, mládež a tělovýchova • Vnitro • Zahraniční věci • Zdravotnictví • Zemědělství • Životní prostředí • Informatika (2003–2007) • Národní majetek a privatizace (1993–1996)