Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Nový most (Bratislava)

Z Multimediaexpo.cz

Nový most v Bratislavě
Vyhlídka a restaurace mostu

Nový most je moderní zavěšený, největší a nejznámější most přes řeku Dunaj v Bratislavě.

Charakter mostu

Postavili ho v letech 19671972 podle projektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameňa. Zprovozněn byl dne 26. sprna 1972.

Most je ocelový a zavěšený na jednom pylonu vysokém 84,6 m. Celkem je dlouhý 430,8 m, široký 21 m a váží 7 537 tun. Na mostě jsou dva jízdní pruhy pro auta v každém směru, po stranách pod úrovní vozovky pak chodníky pro chodce a cyklisty.

Z Bratislavské strany (od centra) se pod mostem nachází terminál městských autobusů.

Zvláštní atrakcí je restaurace v hlavici pylonu ve výšce 80 m (v roce 2005 byla rekonstruována) spojená s vyhlídkovou plošinou. V levém pilíři mostu se nachází výtah, který spojuje restauraci s povrchem, v pravém je pak schodiště pro případ nouzové situace.

Původní název mostu od jeho dokončení až do roku 1990 (1991 ?) byl Most Slovenského národného povstania (ve zkratce Most SNP), což připomíná i památná tabule na jeho levobřežní straně.

Externí odkazy


Bratislavské mosty na Dunaji

Most Lafranconi • Nový most • Starý most • Most Apollo • Prístavný most