Tětiva (geometrie)

Z Multimediaexpo.cz

Tětiva

Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici. Tětiva procházející středem je ze všech nejdelší a nazývá se průměrem kružnice.

Dělí kruh na dvě kruhové úseče. Je příslušná konvexnímu středovému úhlu . Pro každou tětivu platí, že její osa prochází středem dané kružnice.

Délka tětivy

Délka tětivy je kde je poloměr kružnice
nebo

Související články