Údolí Javorky

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
m (1 revizi)
 

Aktuální verze z 6. 6. 2013, 21:02

Údolí Javorky je přírodní památka ev. č. 1991 poblíž obce Lázně Bělohrad v okrese Jičín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Související články