Algebra

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu)
m (1 revizi)
 

Aktuální verze z 9. 12. 2013, 08:54


Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstraktními pojmy struktury (nějakého objektu) a vztahů (mezi nějakými objekty). Její výsledky mají významné uplatnění nejen v samotné matematice, ale také ve fyzice (teorie grup) nebo v nejrůznějších technických oborech. Veřejnosti je pod pojmem algebra známa takzvaná elementární algebra, což je část algebry zabývající se řešením (především polynomiálních) rovnic a jejich soustav.

Etymologie

Slovo „algebra“ pochází z arabského الجبر (al-džabr). Bylo přejato z názvu knihy al-Kitáb al-Džabr wa-l-Muqabala („Souhrnné pojednání o počítání pomocí doplňování a vyrovnávání“) perského matematika Muhammada al-Chwārizmīho, která se zabývala obecným postupem pro řešení lineárních a kvadratických rovnic za použití symbolů (neznámých) a základními operacemi s těmito symboly.

Základní disciplíny algebry

Algebra je velmi široký matematický obor a je možné ji rozčlenit do mnoha disciplín. Zde jsou některé z nich:

Historie

Původ algebry lze zřejmě připsat Babyloňanům, kteří vyvinuli aritmetický systém, v němž již prováděli základní operace algebraického typu. Pomocí tohoto systému dokázali řešit lineární a kvadratické rovnice. Za otce algebry jako disciplíny zabývající se operacemi se symboly (neznámými) jsou však považováni helénský matematik Diofantos a jeho perský následovník Al-Chwarizmi. Dalším důležitým skokem ve vývoji algebry bylo vyřešení obecné kubické a kvartické rovnice v polovině 16. století. Počátky abstraktní algebry sahají do prvních let 19. století a jsou spojeny s prací francouzského matematika Évarista Galoise.