Asfaltový beton

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 12. 4. 2018, 16:06; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Silniční vozovka z asfaltového betonu

Asfaltový beton je materiál a druh betonu využívaný při stavbě silničních vozovek. Jedná se vlastně o obalovanou směs, která je složena z asfaltu a obalované drti. Běžně bývá označován pouze jako asfalt.

Druhy směsí

  • Horká směs – využívána v teplotně teplejším období roku. Jedná se o nejběžnější směs asfaltového betonu. Asfalt je při výrobě nahřán na 160°C a poté je při 140°C stlačován s přidanou směsí drtě a štěrku. Při výstavbě se užívá za tepla, proto je nutno mít obalovnu na výrobu této směsi ve vzdálenosti, která nedovolí vychladnutí směsi při jejím transportu.
  • Chladná směs – využívána převážně v zimním období, její výroba je nákladnější. Chladná směs se užívá především na zpevnění menších ploch a to většinou pouze jako dočasné zpevnění. Proto bývá užívána v zimě na zpěvnění děr v asfaltové vozovce vznikajících důsledkem působení mrazu. Využito je tak především možnosti jeho levnějšího transportu na delší vzdálenosti a tedy možnosti využití na více místech v menším množství. Výroba probíhá emulgování asfaltu ve vodě a následným mísením s obalovanou směsí.
  • Litý asfatový beton
  • Přírodní asfaltová směs

Související články