V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Baradla

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 5. 12. 2013, 14:43; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Jeskyně Baradla či Aggtelek-Baradla je podzemní krasový systém v severním Maďarsku těsně u hranic se Slovenskem u obce Aggtelek. Jeskynní systém je podzemní říčkou Styx spojený s jeskyní Domica na slovenské straně.

Celkem bylo objeveno asi 26 km podzemních jeskynních chodeb v triasových vápencích. Mohutné podzemní prostory místy až 80 m vysoké. Jeskyně je také významné archeologické naleziště.

Jeskyně v oblasti Aggteleckého krasu jsou spolu s některými jeskyněmi v přiléhajícím Slovenském krasu od roku 1995 součástí Světového přírodního dedictví UNESCO.

Popis jeskyně

Sedmnáctikilometrový úsek jeskyně Baradla na území Maďarska uchovává tajemný svět s podzemními potůčky, rozlehlými dómy a krápníky udivujících rozměrů (v jeskyni se nalézá jeden z nejvyšších stalaktitů na světě). V jeskyni je zpřístupněno několik tras, tyto začínají u třech vstupů Aggteleku, Jósvafő a Vöröskő, od krátkých a středně dlouhých tras na zpevněných a osvětlených betonových cestách, až po dlouhé a dobrodružné trasy s kapesními svítilnami trvajícími mnoho hodin.

Muzeum jeskyně u vchodu do jeskyně v Aggteleku informuje o zpřístupňování rozsáhlých jeskynních prostor veřejnosti a archeologům, upozorňuje na zvláštnosti místní bohaté flóry a fauny na 200 km2 velkém krasovém území v Aggteleckém krasu, které bylo v roce 1979 vyhlášeno biosférickou rezervací.

Externí odkazy