Bromid draselný

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 28. 11. 2013, 22:08; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Bromid draselný (KBr) je sůl široce používaná jako antikonvulzivum a sedativum koncem 19. a začátkem 20. století. Nositelem jeho účinku je bromidový iont (proto je bromid sodný obdobně účinný). Bromid draselný se dosud používá ve veterinární medicíně jako antiepileptikum pro psy a kočky. Za běžných podmínek se jedná o bílý krystalický prášek dobře rozpustný ve vodě. Ve zředěném vodném roztoku má sladkou chuť, ve vyšších koncentracích chutná hořce a nejkoncentrovanější má slanou chuť (tyto účinky jsou dány hlavně draselným iontem; bromid sodný chutná při všech koncentracích slaně). Vysoké koncentrace bromidu draselného silně dráždí membránu žaludeční sliznice a způsobuje nauzeu, občas i zvracení (tento účinek je opět typický pro všechny rozpustné draselné soli).

Obsah

Chemické vlastnosti

Bromid draselný je typickou iontovou solí, která plně disociuje a má ve vodném roztoku pH přibližně 7, protože bromovodík je silná kyselina a hydroxid draselný silná zásada. Slouží jako zdroj bromidových iontů - tato reakce je důležitá pro výrobu bromidu stříbrného pro fotografické filmy:

KBr(aq) + AgNO3(aq) → AgBr(s) + KNO3(aq)

Br- ve vodném roztoku také tvoří komplexy při reakci s některými kovovými halogenidy, například s bromidem měďnatým:

2 KBr(aq) + CuBr2(aq) → K2[CuBr4](aq)

Příprava

Tradiční metodou výroby KBr je reakce uhličitanu draselného s Fe3Br8 (připraveným reakcí železného šrotu pod vodou s nadbytkem bromu):

4 K2CO3 + Fe3Br8 → 8 KBr + Fe3O4 + 4 CO2

Reference

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Bromid draselný