Chlorid hořečnatý

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 21. 1. 2014, 21:44; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Chlorid hořečnatý MgCl2 je bílá, hygroskopická látka, která tvoří několik hydrátů s obecným vzorcem MgCl2•x(H2O). Tato sloučenina je typický iontový halogenid, který se velmi dobře rozpouští ve vodě. Chlorid hořečnatý se získává z mořské vody. Bezvodý chlorid hořečnatý se používá na výrobu kovového hořčíku.

Obsah

Použití

  • Vodný roztok se používá k plnění nemrznoucích směsí. Například se používá k plnění pneumatik, jakožto zátěže traktorů.
  • Elektrolýzou taveniny chloridu hořečnatého se vyrábí kovový hořčík.

V některých zemích (například v České republice a Slovinsku) se v nepatrném rozsahu používá jako posypová sůl (resp. příměs) pro zimní posyp. Je však vhodný pouze pro likvidační posyp, nikoliv pro preventivní posyp.[1]

Výroba

Chlorid hořečnatý je možné vyrobit například neutralizací hydroxidu hořečnatého kyselinou chlorovodíkovou: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O další možností přípravy je spalování kovového hořčíku v elementárním chloru: Mg + Cl2 → MgCl2

Reference

  1. Karel Melcher: Posypové materiály pro zimní údržbu komunikací v ČR a v zemích EU, Ekolist.cz, 3. 12. 2001

Bibliografie

  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chlorid hořečnatý