Debut

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 8. 5. 2014, 12:05; Ivan Drago (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Cizím slovem debut (francouzsky počátek) obvykle označujeme první větší (často i samostatné) veřejné vystoupení nějakého umělce, které lze později označit jakožto počátek (start) jeho umělecké dráhy i jeho případné pozdější profesionální kariéry. U spisovatelů obvykle hovoříme o knižním debutu či literárním debutu, v češtině se též někdy používá označení románová či literární prvotina. Začínající herci zažívají obvykle svůj filmový, divadelní, dabingový či televizní debut - přičemž herec začátečník bývá v hereckém slangu označován slovem podobného významu kandrdast (zde ve smyslu: herecký učeň neboli herec v zácviku). Výtvarní umělci debutují obvykle svojí první samostatnou výstavou atd. Režiséři nejčastěji debutují svým prvním samostatným filmem, televizní inscenací či divadelním představením. Architekti debutují svojí první velkou samostatnou realizací jejich architektonického návrhu apod.

Začátečník

Umělec začátečník respektive začínající umělec bývá označován slovem debutant či debutantka. Existuje i přenesený význam těchto slov, kdy takto lze označit jakéhokoliv začátečníka i v ostatních neuměleckých sférách lidského života, např. ve sportu, ve společenském styku, v politice, v žurnalistice apod.

Poznámka

Slovo debutant či debutantka se používá výhradně pro označování konkrétních lidí - fyzických osob. Jednotlivá umělecká díla respektive neživé předměty pak také označujeme jinými dalšími slovy (např. knižní prvotina - prvotisk; u filmu, v televizi a na divadle hovoříme o premiéře; socha či obraz bývá slavnostně odhalena či předvedena veřejnosti atd. apod.).

Reference