V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Escherichia coli

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 5. 2014, 10:51; Ivan Drago (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě. Byla objevena německo-rakouským pediatrem a bakteriologem Theodorem Escherichem v roce 1885.[1]

Význam

Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a vede k vyloučení vody pro použití jakožto pitné vody. Některé vzácnější kmeny E. coli jsou nebo za určitých okolností mohou být patogenní. Mohou způsobit různé zánětlivé stavy jako např. zánět močového měchýře. Také u ptáků způsobují infekce (viz kolibacilóza). E. coli je používána jako důležitý modelový organismus v genetice a mikrobiologii, který je významný zvláště pro obecné modelové studium bakterií. Dále je pak významná jako nástroj používaný pro svou relativní jednoduchost v biotechnologiích např. pro konzervování požadovaných úseků DNA, přenos rekombinantní DNA pomocí konjugace do jiných organizmů (Agrobacterium v rostlinných biotechnologiích) a jiné.

Výroba inzulinu

Escherichia coli je využívána také jako pomocná složka výroby HM inzulínu (humánního inzulínu). HM inzulín je z hlediska uspořádání aminokyselin totožný s inzulínem produkovaným lidským pankreatem (slinivkou břišní). Vyrábí se semisynteticky z vepřového inzulínu záměnou původní aminokyseliny aminokyselinou obsaženou v humánním inzulínu. Další možností je biosyntetická výroba pomocí přenosu genu pro inzulín do buňky baktérie Escherichia coli nebo Saccharomyces cerevisiae, které se za vhodných podmínek rychle namnoží a produkují inzulín. Poté se z těchto bakterií izoluje čistý humánní inzulín. Produkuje vitamíny B12 a K

Reference

  1. http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-4.html


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Escherichia coli