Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Francouzi

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 4. 2011, 21:46; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Francouzi jsou příslušníci západoevropského národu, žijícího na území dnešní Francie. Hovoří francouzským jazykem (francouzštinou), který náleží do románské jazykové skupiny. S 74 970 000 mluvícímy účastníky. Francie 65 250 000 Belgie 4 120 000 Kanada 3 500 000 Oceánie 2 100 000