Francouzi

Z Multimediaexpo.cz

Francouzi jsou příslušníci západoevropského národu, žijícího na území dnešní Francie. Hovoří francouzským jazykem (francouzštinou), který náleží do románské jazykové skupiny. S 74 970 000 mluvícímy účastníky. Francie 65 250 000 Belgie 4 120 000 Kanada 3 500 000 Oceánie 2 100 000