Šok ⇒ Putin tvrdě zúčtuje s Ukrajinou nebo i s NATO na Ukrajině ! Neúprosná data ukazují, že je těsně před svým cílem !
Proti úderům ruských raket neexistuje obrana ! Ukrajina je tak v zoufalé situaci, že to přiznává už i starosta Kyjeva...

Halogen

Z Multimediaexpo.cz


Jako halogeny (halové prvky) označujeme první čtyři prvky 17. (VII.A) skupiny periodické tabulky prvků. Jsou to fluor, chlor, brom a jód. Někdy se k nim připojují další dva prvky, které jsou ve stejné skupině. Prvním z nich je astat, jehož vlastnosti nejsou příliš známy a podle hranice mezi kovy a nekovy by se řadil spíše k polokovům. Druhým prvkem je ununseptium, jehož protonové číslo je 117 a zatím nebyl objeven. Název halogen je odvozen z řečtiny a znamená solitvorný. Všechny halogeny mají ve své valenční elektronové vrstvě 7 elektronů. Halogeny jsou velmi reaktivní, proto vyskytují se pouze vázané ve sloučeninách. Nejrozšířenějším halogenem je chlor. Fluor a chlor jsou za normální teploty plyny, brom je kapalina a jód je pevná látka, která velmi snadno sublimuje. Tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenských stavech. Fluor má ze všech známých prvků největší hodnotu elektronegativity (asi 4,0-4,1). Sloučeniny halogenů s elektropozitivními kovy jsou iontové.

Mnemotechnická pomůcka

Fikaní Chlapíci Brousili Italům Arnoštky Fanda Cloumal Bratrem Iako Atlet Hanku Libal Na Kolínko Robustní Cestář Franta Bežela Magda Caňonen Srazila Banán Ramenem Fešácký Covboj Nick Rumploval Rohem Pod Ostnatým Ireniným Plotem Cucej Agar Auguste Znáš Cedry Hágu Bojácný Ali Galantně Inkasoval Tlapou CSis Gertrudo Snědla Plombu Náš Pan Asistent Sbaštil Biftek O Slečno Sejměte Teď Podprsenku Herbert Nechtěl Armádní Krasavici Xenii Ranit

Výskyt halogenů v přírodě

- kromě pevných látek se sloučeniny Cl, Br, I vyskytují také rozpuštěné v mořské vodě ve formě aniontů. Cl-: Br-: I = 200: 1: 0,1

Sloučeniny halogenů

Nejmenší možnosti pro tvorbu sloučenin má fluor, protože se vyskytuje pouze na jediném oxidačním čísle, a to na -I. To znamená, že tvoří pouze fluorovodík, jeho vodný roztok nazývaný kyselina fluorovodíková a její soli fluoridy. Navíc se vyskytuje v organických sloučeninách, např. difluordichlormethan apod. Zbylé tři halové prvky mají možnosti oproti fluoru relativně velké. Chlór, brom i jód se vyskytují v těchto oxidačních číslech: I-, I+, III+, V+ a VII+, chlór a brom navíc na IV+, chlór dokonce i na VI+. V chloridech, bromidech a jodidech, chlorovodíku, bromovodíku a jodovodíku a jejich vodných roztocích mají oxidační číslo I-. Na kladných hodnotách jsou vázány např. v oxidech: oxid chlorný Cl2O, oxid chloristý Cl2O7, oxid oxid bromitý Br2O3 nebo oxid jodičný I2O5. Všechny oxidy těchto tří halogenů jsou kyselinotvorné, tj. při jejich reakci s vodou vznikají příslušné kyseliny, např. kyselina jodičná či bromná. Všechny tyto kyseliny jsou jednosytné, tudíž tvoří jednu řadu solí, např. kyselina chlorná tvoří chlornany, bromitá bromitany a jodičná jodičnany. Navíc jsou tyto tři halové prvky vázány také v organických sloučeninách např.: vinylchlorid, brommethan, trichlorethylen apod.