Herbicid

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 1. 6. 2014, 05:38; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Herbicid (z latinského herba - rostlina a řeckého cidó - ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin. Selektivní herbicidy likvidují zpravidla jen úzkou skupinu rostlin, naproti tomu širokospektrální či tzv. totální herbicidy likvidují drtivou většinu toho, co na pozemku roste. Používají se zejména v zemědělství (hubení plevelů), ale také ve městech (parky, zahrady, sportoviště) nebo na železnici k udržování železničního svršku. Speciální způsobem užití herbicidů je ve vojenství, kde byly nasazeny k likvidaci vegetace, která poskytovala úkryty základnám nebo zásobovacím trasám nepřítele, např. směs Agent Orange v rámci tzv. 2. vietnamské války.

Související články

Externí odkazy