V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Herec

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 21. 1. 2014, 23:14; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Herec (herečka) je druh umělce, který dramaticky předvádí jinou postavu. K tomu využívá především svého těla (mimika, pohyb, hlas). Herci se uplatňují především v divadle, filmu, televizi, nebo rozhlase. Někteří herci také často působí jakožto moderátoři či konferenciéři při různých společenských událostech, v televizních a rozhlasových pořadech apod., zvláštní kategorií této činnosti je pak četba slovních komentářů k dokumentárním a publicistickým filmům či k některým televizním pořadům apod.(viz voiceover).


Opravdu veliký herec jest pokorný. Je pokorný, protože měří své dílo nikoli obdobou chvíle, ale obdobou věčnosti. A teprve tehdy, až to činí, teprve tehdy jest jedině velký. A jsa takto veliký, je stále mladý, stále zvídavý, stále nejistý – právě proto, že je tvůrčí.


Obsah

Typy herců

Rozdělení podle profesionality

  • profesionál - vykonává své povolání herce jakožto hlavní zdroj své obživy s tím, že v praxi může být kombinován s dalšími divadelními profesemi jako např. scenárista, překladatel, režisér, dramaturg, moderátor či divadelní manažer apod.
  • poloprofesionál - vykonává povolání herce pouze příležitostně vedle svého jiného nedivadelního občanského povolání, které je hlavním zdrojem jeho obživy
  • ochotník - vykonává svoji hereckou činnost pouze jako svůj koníček či hobby, dobrovolně a v převážné míře zcela zdarma především pro svoje potěšení a radost

Poznámka : velmi často se stávalo (a je dost pravděpodobné, že se tak stává občas i dnes), že opravdu dobrý ochotník se později stal poloprofesionálním či plně profesionálním hercem se všim všudy. Sebelepší herecká škola pak nemůže žádnému člověku zaručit to, že z něj bude dobrý herec (ostatně tak jako každá jiná škola nikomu nezaručuje pozdější úspěch v povolání i v nehereckých profesích).

Reference

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Herec
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Herec