Jakub

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 6. 2014, 10:23; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jakub je mužské křestní jméno. Podle českého kalendářesvátek 25. července. V posledních několika letech se jedná (spolu se jménem Jan) o nejčastější české mužské jméno novorozenců. Jméno Jakub pochází z hebrejského výrazu pro patu - podle Bible se totiž patriarcha hebrejského národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. Vykládá se tedy jako „ten, kdo se drží za patu, druhorozený“.

Obsah

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 55511 23.
2002 60189 23.
2006 75049 20.
2007 78774 20.
2009 86019 19.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 19992002) je +9,2 %, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména. Podle údajů ČSÚ za rok 2006 se jednalo o nejčastější mužské jméno novorozenců. V podobných průzkumech za leden 1999 až leden 2006 se jméno Jakub vždy umístilo na prvním až třetím místě – střídavě se jmény Jan a Tomáš.

Jakub v jiných jazycích

 • Slovensky, polsky: Jakub
 • Německy, dánsky: Jakob
 • Anglicky: Jacob nebo James
 • Holandsky: Jacob
 • Francouzsky: Jacques
 • Italsky: Giacobbe nebo Giacomo
 • Španělsky: Jacobo nebo Jaime nebo Diego nebo Jago
 • Rusky, srbsky: Яков (Jakov)
 • Maďarsky: Jakab
 • Hebrejsky: Ya'aqov יעקב
 • Portugalsky: Tiago
 • Finsky: Jaakko

Známí nositelé jména

Svatí

Ostatní

Čeští nositelé
Zahraniční nositelé

Místní jména

...

Související články

Externí odkazy