Koupaliště

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 12. 2. 2014, 13:56; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Koupaliště Divoká Šárka

Koupaliště (případně též plovárna) je každé vhodné místo u vody nebo na vodě, kde je dána možnost pohybu ve vodě a na okolních prostorách na vzduchu a slunci. Podle zdroje vody se dělí na přirozená a umělá. Mezi přirozená patří všechna primitivní koupadla u břehů řek, rybníků, potoků, dále nazývaná obvykle říčními lázněmi, říční plovárny, na jezerech a pod. Umělá se zřizují tam, kde není vody v takovém množství a prostoru, aby mohla sloužiti pro koupání či plování více osob, nebo tehdy, je-li voda k disposici jsoucí zdravotně závadná, nebo i z jiných důvodů (nevhodnost místa na přirozeném zdroji a pod.).

Umělá koupaliště

Jsou vybavena pro pohodlí návštěvníků šatnami k převlékání, kiosky s prodejem jednoduchého sortimentu potravin a nápojů a také pokladnou k vybírání vstupného. Prakticky všechna umělá, organizovaná koupaliště mají svůj návštěvní řád, který zakazuje a přikazuje, například koupání je povoleno pouze v plavkách.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Koupaliště