Multimediaexpo.cz:Vyloučení odpovědnosti

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 7. 2013, 09:11; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
MULTIMEDIAEXPO.CZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI


Multimediaexpo.cz je otevřená internetová specializovaná encyklopedie (a komerční Katalog firem), tedy seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí databázi vědění o multimédiích a multimediálních událostech. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a internetovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba důrazně upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo projít kontrolou a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že v Multimediaexpo.cz nemůžete najít velmi přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Multimediaexpo.cz nemůže žádným způsobem ručit za přesnost informací v něm uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem respektovaných znalostí o multimédiích. Snažíme se vytvořit metody, jak vybírat a nabízet nejspolehlivější verze článků. Momentálně nabízí tyto schopnosti naše stránka Multimediaexpo.cz:Dobré články, ale i zde uvedené články mohly být nevhodně změněny těsně před tím, než si je prohlédnete.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený se Multimediaexpo.cz nemůže být zodpovědný za jakékoliv nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na dalších stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou se Multimediaexpo.cz.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte. Multimediaexpo.cz nepodporuje porušování zákonů, ALE obsah Multimediaexpo.cz je uložen na serveru ve státě Česká republika, kde je právo na zveřejňování informací chráněno principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Multimediaexpo.cz nemůže zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Děkujeme za Váš čas strávený čtením této stránky a přejeme Vám mnoho příjemných zážitků se Multimediaexpo.cz.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace