Myosin

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 7. 2013, 08:13; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Myosinová hlavička
Myofibrily složené z aktinu a myosinu a tvořící jedno sarkomeru - schéma

Myosin, někdy také myozin, je označení pro skupinu proteinů řazených mezi tzv. molekulární motory, které jsou za pomoci hydrolýzy ATP schopny vytvářet sílu a aktivní směrovaný pohyb v buňce. Vážou se na aktin, spolu s nímž a dalšími proteiny jsou zodpovědné za svalový stah; dále se také podílí na aktivním vnitrobuněčném transportu váčků a pohybu membrán. Vyskytují se u eukaryotických organismů, včetně např. rostlin.[1]

Struktura a typy

Dodnes bylo odhaleno asi 150 genů kódujících myosiny a tvořících tzv. myosinovou superrodinu. Rozdělují se do asi 18 tříd označovaných římskými čislicemi I–XVIII. Všechny mají přibližně společnou strukturu: globulární hlavičku, jež se váže na aktin a též hydrolyzuje ATP, „krk“ s regulačními místy pro vazbu kalmodulinu a konečně dlouhý ocásek. Právě ocáskovitá („tail“) doména vykazuje nejvyšší rozmanitost a je schopná se vázat na celou řadu buněčných struktur.[1]

  • Myosin I - monomerický myosin, který má vazebná místa pro váčky - transport po aktinových vláknech
  • Myosin II - struktura tvořena více molekulami - transport membránových struktur, patří sem však i svalové myosiny zajišťující svalový stah

Reference

  1. 1,0 1,1 Roy E. Larson. Myosin Motors. In Lennarz,W.J., Lane, M.D.. Encyclopedia of Biological Chemistry , Four-Volume Set, 1-4. [s. l.] : [s. n.]

Externí odkazy

  • Myosin Video Vnitrobuněčný transport - animace, jak se myosin pohybuje