Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Návštěvnost

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 23. 6. 2022, 11:37; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Mezinárodní popularita Multimediaexpo.cz (8. červen 2022)

Návštěvnost je veličina, která vyjadřuje počet osob, které za nějaký časový úsek navštíví buďto nějakou akci (sportovní zápas, divadelní představení) nebo i nějaký objekt (například stadion, divadelní budovu, koncertní sál apod.). Obvykle se vícenásobná návštěva téže osoby započítává tolikrát, kolikrát osoba opakovaně přišla.

V prostředí internetu je návštěvnost vyjádřením počtu osob, které zhlédly danou www stránku či jednu ze stránek z dané domény.

Veličina může být počítána jako celkový počet návštěvníků, může být také přepočtena jako průměr (na den, měsíc či rok, na představení nebo zápas).

Externí odkazy