Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Neutralizace

Z Multimediaexpo.cz


Neutralizace je chemická reakce kyseliny se zásadou. Produkty této reakce jsou příslušná sůl kyseliny a voda. Klasickým příkladem je reakce kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného, při níž vzniká chlorid sodný:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

V průběhu této reakce dochází ke změnám pH roztoku, který je dokonale neutralizován (tzn. že při poměru 1:1 je výsledné pH 7) za vzniku vodného roztoku chloridu sodného.

Při poleptání pokožky ji co nejrychleji neutralizujeme mýdlem. Zasažení očí většinou způsobuje slepotu! Při jakémkoliv potřísnění koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou volejte lékařskou pomoc! Kyselé roztoky lze neutralizovat zásaditými roztoky a naopak. Reakce neutralizace se využívají při zpracování surovin a při výrobě mnoha látek, při úpravě odpadních vod i v laboratořích.