Oxidace

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 4. 7. 2013, 16:30; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Oxidace má v chemii dva významy, obecnější a konkrétnější. Ten obecnější je, že látka, která se oxiduje, předává elektron druhému reaktantu (zvyšuje své oxidační číslo). Opačným dějem je redukce. Oxidace je v užším slova smyslu dehydrogenace. Oxidaci také můžeme charakterizovat jako ztrátu elektronů. V konkrétnějším významu se jedná o slučování s kyslíkem, například hoření. Většinou se látky oxidují působením oxidačního činidla. Oxidační činidlo = způsobuje oxidaci jiných látek, samo se redukuje. Opačně to je redukční činidlo. Oxidace a redukce patří do redoxních reakcí. Ty se někdy nazývají reakce oxidačně redukční. Tyto děje mají velký význam v elektrolýze.

Žádoucí procesy

Technologicky prováděná oxidace (tedy v jejím konkrétním významu) je, vedle fotosyntézy, jeden z nejdůležitějších chemických procesů na Zemi. V praxi se jí hojně využívá zejména při spalování fosilních paliv.

 • k pohonu všech spalovacích motorů a spalovacích turbín (zde obvykle probíhá spalování tekutého či plynného fosilního paliva), má tedy význam pro pohon převážné většiny všech moderních dopravních prostředků
 • k výrobě elektrické energie (slouží při výrobě elektrické energie vyráběné z fosilních paliv, zejména z uhlí)
 • k výrobě technologického tepla (teplárny, domácí kotelny, kamna, krby - opět se jedná povětšinou o spalovaní fosilních paliv)
 • k přípravě pokrmů (kupř.plynový sporák na svítiplyn či zemní plyn - tedy opět fosilní palivo)
 • k nouzovému osvětlování (kupř. svíčka, petrolejová lampa apod.)
  • … otevřený oheň slouží, mimo jiné, k potěše i osvěžení unaveného lidského ducha - třeba u táborového ohně
 • oxidace (i redukce) se používají k výrobě železa atd.

Nežádoucí procesy

Jak zabránit korozi?


 • potáhnout slabou vrstvičkou odolného kovu (chrom, zinek) = galvanické pokovování
 • vrstva tuku, vazelíny
 • nátěr