Parní kotel

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 1. 10. 2013, 10:43; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Parní kotel je uzavřená nádoba (kotel) určená k vyvíjení vodní páry. Obyčejně je vyroben z oceli. Slouží obvykle jako zdroj páry pro parní stroj, parní turbínu nebo pro vytápění.

Pomocná zařízení parního kotle

Dělení kotlů

 • Podle tvaru
 • Podle pracovního tlaku
  • Nízkotlaký (pro tlaky do 0,05 MPa včetně, podle ČSN 70 000)
  • Středotlaký (pro tlaky 0,05 až 1,6 MPa včetně, podle ČSN 70 000)
  • Vysokotlaký (pro tlaky 1,6 až 16 MPa včetně, podle ČSN 70 000)
  • S velmi vysokým tlakem (pro tlaky nad 16 MPa podle ČSN 70 000)
 • Podle umístění
  • Stabilní
  • Mobilní
   • Lokomobilní
   • Lokomotivní
   • Lodní
 • Podle paliva

Poznámky:

 • V počátcích vývoje kotlů převažovaly kotle válcové, které byly výrobně jednodušší.
 • Druh paliva (zvlášť jeho výhřevnost) má vliv na tvar a velikost spalovacího prostoru kotle (topeniště).
 • V současné době mají největší význam stabilní kotle s velmi vysokým tlakem v energetice.

Související články