Peptid

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 9. 2013, 10:13; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin, takzvanou peptidovou vazbou.

Rozdělení peptidů

Peptidy dělíme podle množství aminokyselin (přesněji aminokyselinových zbytků), z nichž jsou složeny.

U některých peptidů, které vznikaly biosyntézou v živých organismech, dochází k posttranslačním modifikacím, při kterých je změněna vždy určitá část peptidu. Tyto modifikace dávají molekule nové vlastnosti (většinou biologickou aktivitu). Peptidy (ale i bílkoviny) bývají organismem syntetizovány jako neaktivní prekurzory, které se pak na místě působení mění na aktivní formu určitou chemickou změnou.

Některé významné peptidy