Počitelj

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)

Verze z 22. 9. 2020, 13:36

Pohled na pevnost Počitelj (2013)
Pohled na pevnost a hodinovou věž (2013)
Vstup do pevnosti Počitelj (2013)

Počitelj je historické město na území státu Bosna a Hercegovina, okres Čapljina, Hercegovsko-neretvanský kanton. Podél města protéká řeka Neretva, město leží na jejím levém břehu.

První písemně doložená zmínka pochází z roku 1444. Nepotvrzeně se předpokládá vznik již okolo roku 1382, kdy město údajně založil král Tvrtko I. jako opevněnou osadu. V roce 1463 získal město Matyáš Korvín a ve městě sídlila až do roku 1471 vojenská posádka. Po obléhání v roce 1471 město získává pod svou nadvládu Osmanská říše. Nadvláda Osmanské říše trvala až do roku 1878, kdy se město stalo součástí Rakousko-Uherska a ztratilo svůj strategický význam.

Během občanské války v letech 1992–1995 v Bosně a Hercegovině bylo město z velké části poškozeno. Architektura města sestává především ze středověkých a osmanských prvků. Do středověké skupiny se řadí jádro pevnosti.

Architekturu z dob Osmanské říše tvoří Šišman Ibrahim-pašova mešita, muslimská náboženská vysoká škola, lázně a hodinová věž.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Počitelj
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Počitelj