Policie

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 21. 9. 2013, 10:00; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Policista vybavený k potlačování nepokojů

Policie (z latinského slova politia = „veřejná správa“, které je odvozené od řeckého πόλις polis = město[1]) je represivní složka státu, určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti (na rozdíl od armády, která chrání před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti. V nedemokratických zemích bývá zneužívána k potlačování a kriminalizování politických odpůrců těch, kteří jsou zrovna u moci. Policie různých států spolupracují na dopadení nebezpečných kriminálních živlů, operujících na území více států. Příslušník policejního sboru se nazývá policista.

Obsah

Policie v Česku

V Česku tuto roli plní státní Policie České republiky a obecní (městské) policie jednotlivých obcí a měst. Vedle těchto existuje i Vojenská policie. Od vzniku samostatného Československa existovalo více sborů s tzv. policejními pravomocemi. Zejména policejní úlohu plnilo četnictvo, ve větších městech policie a v obcích též obecní policie, která plnila více úkolů, než kolik vykonává dnes. V souvislosti se změnou režimu v roce 1948 byly policie, četnictvo a obecní policie sloučeny a vznikl Sbor národní bezpečnosti. Byl tvořen dvěma základními součástmi a to Veřejnou bezpečností a Státní bezpečností, která mj. plnila rozvědné a kontrarozvědné úkoly. Po sametové revoluci v roce 1989 byl Sbor národní bezpečnosti zrušen a úkoly Veřejné bezpečnosti byly převzaty nově vzniklou Policií České republiky a Policejním sborem Slovenské republiky. Rovněž nejdříve živelně a později na základě zákonů vznikly obecní policie. Vedle nich působila Ozbrojená ostraha železnic, která se přejmenovala na Federální Železniční policii a od 1. ledna 1993 na Źelezniční policii ČR a SR. Některé policejní pravomoci měla v době před rokem 1990 i závodní stráž.

Související články

Reference

  1. http://www.etymonline.com/index.php?search=police&searchmode=noneje On-line etymologický slovník (anglicky)

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Police