Poloměr

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu)
m (1 revizi)
 

Aktuální verze z 21. 9. 2013, 09:34

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem

V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice. Obdobně pak lze mluvit o poloměru koule, válce atd. Poloměr představuje polovinu průměru. V přeneseném smyslu se pak o poloměru mluví např. v teorii grafů, kde se jím označuje vzdálenost od středu grafu k nejvzdálenějšímu uzlu.