Potravinářství

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 20. 9. 2013, 12:59; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných a nebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin. Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií:

Produkce potravin lze rozdělit podle stádia výroby do několika částí:

Během celého procesu výroby, který byl výše popsán je nutná laboratorní kontrola kvality a zajištění zdravoní nezávadnosti výsledného produktu.