Rovníkové souřadnice

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 9. 9. 2013, 09:49; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Rovníkové souřadnice jsou jedním ze systémů souřadnic pro mapování objektů na obloze. Rozeznávají se rovníkové souřadnice dvojího druhu, které se liší zvolením hlavního směru v rovině rovníku. Souřadnice 1. druhu užívají průsečík meridiánu a roviny rovníku jako význačného bodu, zatímco souřadnice 2. druhu užívají jako význačný jarní bod.

Vzhledem k tomu, že se poloha jarního bodu mezi hvězdami téměř nemění, zůstávají rovníkové souřadnice 2. druhu v čase stejné.

Naopak meridián vždy prochází zenitem, a tedy místem, které se na obloze pohybuje tak, jak se otáčí zemské těleso. Proto jsou i rovníkové souřadnice 1. druhu závislé na čase.

(Zenit – Bod nebeské sféry ležící přímo nad pozorovatelem. Meridián – Hlavní kružnice kolmá k rovině rovníku a procházející zenitem.)

Obsah

Pomocné pojmy

Nebeská sféra 
– myšlená kulová plocha s nekonečným poloměrem, v jejímž středu se nachází pozorovatel.
Hlavní kružnice 
kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která prochází stanovištěm pozorovatele, tedy i středem nebeské sféry.
Vedlejší kružnice 
kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která neprochází stanovištěm pozorovatele.

Základní rovina

Rovina rovníku – je kolmá na zemskou osu a předpokládáme, že prochází středem nebeské sféry, tedy místem pozorovatelny.

Důležité kružnice

Nebeský rovník 
– je myšlenou projekcí Zemského rovníku na nebeskou sféru.
Nebeské rovnoběžky 
Vedlejší kružnice rovnoběžné s nebeským rovníkem.
Deklinační kružnice 
Hlavní kružnice kolmé k nebeskému rovníku.
Kolur rovnodennosti 
deklinační kružnice procházející jarním a podzimním bodem.

Význačné body

Jarní bod 
– Průsečík roviny rovníku a roviny ekliptiky. Slunce se v něm nachází v době jarní rovnodennosti.
Podzimní bod 
– Průsečík roviny rovníku a roviny ekliptiky. Slunce se v něm nachází v době podzimní rovnodennosti.
Severní nebeský pól 
– Severní průsečík nebeské sféry a zemské osy.
Jižní nebeský pól 
– Jižní průsečík nebeské sféry a zemské osy.


Rovníkové souřadnice 1. druhu

Souřadnice a jednotky

Hodinový úhel (t) [stupně 0 až 360, hodiny 0 až 24] 
Úhel měřený ve stupních nebo hodinách v rovině rovníku od meridiánu. Nulou se začíná na meridiánu, hodnoty přibývají k západu.
Deklinace (DE, δ) [stupně -90 až +90] 
Úhel měřený ve stupních na deklinačních kružnicích. Nulou se začíná na rovině rovníku, kladné hodnoty přibývají nahoru směrem k severnímu nebeskému pólu = 90°, záporné dolů směrem k jižnímu nebeskému pólu = -90°.


Rovníkové souřadnice 2. druhu

Souřadnice a jednotky

Rektascenze (RA, AR, α) [stupně 0 až 360, hodiny 0 až 24] 
Úhel měřený ve stupních nebo hodinách v rovině rovníku od jarního bodu. Nulou se začíná na jarním bodě, hodnoty přibývají k východu a tím pádem je jarní bod = 0° a podzimní bod = 180°.
Deklinace (DE, δ) [stupně -90 až +90] 
Úhel měřený ve stupních na deklinačních kružnicích. Nulou se začíná na rovině rovníku, kladné hodnoty přibývají nahoru směrem k severnímu nebeskému pólu = 90°, záporné dolů směrem k jižnímu nebeskému pólu = -90°.

Související články