Všechny stránky

Z Multimediaexpo.cz

Všechny stránky
Všechny stránky | Předchozí stránka (Óšú) | Další stránka (Úřad městské části Praha 2 - spolky a úřady)
Ústav sociální péče Stará Oleška - spolky a úřadyÚstav sociální péče Tuchořice - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro dospělé Věž - spolky a úřady
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro mládež DOMEČKY - spolky a úřady
Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro mládež Kvasiny - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro mládež ČTYŘLÍSTEK - spolky a úřady
Ústav sociální péče pro tělesně postiž. mládež - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - spolky a úřady
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni - spolky a úřadyÚstav sociální péče pro zrakově postižené - spolky a úřadyÚstav sociální péče Česká Kamenice - spolky a úřady
Ústav sociálních služeb v Praze 4 - spolky a úřadyÚstav stavebního zkušebnictví, s.r.o. - spolky a úřadyÚstav stavebního zkušebnictví s.r.o. (Pardubice)
Ústav strategických a obranných studiíÚstav technické a experimentální fyziky ČVUTÚstav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze
Ústav umění a designuÚstav využití plynu Brno, s.r.o. (Brno)Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČRÚstav zdravotnických studiíÚstav územního rozvoje - spolky a úřady
ÚstavaÚstava (rozcestník)Ústava České republiky
Ústavní listina Československé republikyÚstavní právoÚstavní soud
Ústavní soud dnes přijal ke krátké návštěvě delegaci Spolkového soudního dvora (TZ112/2017)Ústavní soud formuloval opatření, která mohou výrazně přispět ke zvýšení důkazní síly rekognice (TZ63/2017)Ústavní soud k (ne)možnosti prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě ve prospěch restituenta (TZ65/2017)
Ústavní soud k aplikaci čl. 13 písm. b) Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (TZ46/2017)Ústavní soud k doměření nesprávně stanoveného soudního poplatku: Soudy nesmí dodatečně měnit „pravidla hry“, ze kterých účastníci řízení vycházeli (TZ44/2018)Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech (TZ59/2018)
Ústavní soud k posouzení nároku na osvobození od soudního poplatku: právo na přístup k soudu nesmí skončit za mřížemi věznice (TZ23/2018)Ústavní soud k posouzení výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce, aneb šedá je teorie, zelený strom života (TZ17/2017)Ústavní soud k prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě ve prospěch restituenta (TZ72/2017)
Ústavní soud k právu na autonomii vůle: neplatnost smlouvy má být výjimkou, nikoliv zásadou (TZ78/2017)Ústavní soud k výpočtu odměny advokáta ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti, jejíž cena není známa (TZ119/2017)Ústavní soud k úpravě osobního styku: i otec by měl mít možnost se svým dítětem strávit Štědrý den (TZ134/2017)
Ústavní soud navázal na svou starší restituční judikaturu ve specifické věci hydrobiologické stanice (TZ111/2017)Ústavní soud nevyhověl návrhu společnosti Bourke Trust a. s. na zrušení některých ustanovení insolvenčního zákona: nepřiznání aktivní legitimace jednotlivému věřiteli k podání odpůrčí žaloby není protiústavní (TZ125/2017)Ústavní soud nezasáhl do sporu o zadostiučinění za vulgární výrok Davida Černého o Milanu Knížákovi, protože obecné soudy zohlednily všechna ústavně relevantní kritéria (TZ104/2017)
Ústavní soud obdržel ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci registrace kandidátních listin pěti kandidátů na prezidenta republiky (TZ143/2017)Ústavní soud odmítl návrh DELTA PEKÁREN a. s. na obnovu řízení ve věci pokuty za porušení povinnosti podrobit se provedení místního šetření (TZ14/2017)Ústavní soud odmítl návrh na povolení obnovy řízení ve věci regulovaného nájemného, protože navrhovatelé nebyli účastníky řízení před Evropským soudem pro lidská práva (TZ107/2017)
Ústavní soud odmítl stížnost proti prohlídce jiných prostor a pozemků v Lánské oboře (TZ113/2017)Ústavní soud odmítl stížnost spojenou s návrhem na zrušení minimální věkové hranice 40 let pro kandidáty do Senátu Parlamentu České republiky (TZ26/2017)Ústavní soud odmítl stížnost společnosti ekolo.cz s. r. o. (TZ99/2017)
Ústavní soud odmítl stížnost České pirátské strany ve sporu s LEGO JURIS A/S (TZ118/2017)Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Davida Ratha proti výrokům prezidenta republiky (TZ39/2018)Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Josefa Tomana podanou v souvislosti s volbami prezidenta republiky (TZ5/2018)
Ústavní soud odmítl ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci registrace kandidátních listin pěti kandidátů na prezidenta republiky (TZ1/2018)Ústavní soud se opětovně vyjádřil k otázce výše úhrad zdravotní péče poskytované pobytovými zařízeními sociálních služeb (TZ81/2017)Ústavní soud se zapojil do projektu Společné století (TZ32/2018)
Ústavní soud shledal nedostatečnou náhradu újmy za dlouhodobé odebrání novorozeného dítěte od jeho matky (TZ79/2017)Ústavní soud shledal povinnost kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče (TZ19/2018)Ústavní soud shledal systémové nedostatky v řízeních o vyhoštění cizinců (TZ124/2016)
Ústavní soud vrátil ženě šanci na vyšší bolestné (TZ86/2017)Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti TV Nova: pokuta od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za reportáž „Příručka radí, co do kostela“ porušila její právo na svobodu projevu (TZ13/2018)Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti vydavatelství Mladá fronta a.s. (TZ38/2018)
Ústavní soud zamítl návrh Krajského soudu v Plzni na zrušení části loterijního zákona (TZ15/2018)Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti (TZ50/2017)Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší (TZ77/2017)
Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákonné úpravy v podobě tzv. „dluhové brzdy“ a „dluhového stropu“, týkající se hospodaření územních samosprávných celků (TZ27/2018)Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení § 24 zákona o pozemních komunikacích (TZ67/2017)Ústavní soud zamítl stížnost obchodní společnosti Bourke Trust a. s. (TZ127/2017)
Ústavní soud zamítl stížnost společnosti T-Mobile Česká Republika a. s. (TZ121/2016)Ústavní soud zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti ENVA, s. r. o., které byla správními soudy zrušena licence k výrobě elektřiny ve fotovoltaické elektrárně FVE Křenovice (TZ40/2018)Ústavní soud zamítl ústavní stížnost proti příkazům k provedení prohlídek v budovách Energetického regulačního úřadu a proti postupu Policie ČR při provedení těchto prohlídek (TZ18/2018)
Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení (TZ129/2016)Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části brněnské přehrady (TZ41/2017)Ústavní soud zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění (TZ55/2017)
Ústavní soud zrušil část tzv. úhradové vyhlášky, která se týká stanovení výše úhrad za ošetřovatelskou péči v zařízeních pobytových sociálních služeb (TZ128/2016)Ústavní soud zrušil části obecně závazných vyhlášek měst Litvínova a Varnsdorfu zakazující sezení na stavebních částech a předmětech, které k tomu nejsou určeny (tzv. „sedací vyhlášky“)(TZ70/2017)Ústavní soud zrušil „náběh“ třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb, ale samotnou evidenci neshledal protiústavní (TZ141/2017)
Ústavní soud České republikyÚstavní soud České republiky zvolen do čela Konference evropských ústavních soudů (TZ64/2017)Ústavně konformní výklad ustanovení § 160 odst. 2 insolvenčního zákona ve znění účinném do konce června 2017 (přikázání incidenčního sporu jinému soudci) (TZ66/2017)
Ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 katastrálního zákona (TZ52/2017)Ústecká banka vín, s.r.o. (Ústí nad Labem)Ústecká komunitní nadace
Ústecká krajská asociace Sport pro všechnyÚstecká kulturní platforma 98Ústecká kulturní platforma 98 (Ústí nad Labem)
Ústecká šestka - spolky a úřadyÚstecké hudební studio - spolky a úřadyÚstecké krajské sdružení ČSTV
Ústecké tiskárny, s.r.o.Ústecké tiskárny, s.r.o. (Ústí nad Labem)Ústecký kraj
Ústecký krajský fotbalový svazÚstecký krasobruslařský klubÚstecký krasobruslařský klub, o.s. (Ústí nad Labem)
Ústecký masakrÚstní vodaÚstrašice
Ústrašice - obecní úřad - spolky a úřadyÚstrašínÚstrašín - obecní úřad - spolky a úřady
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencieÚstredná vojenská nemocnica SNPÚstup
ÚstupkyÚstíÚstí (Kočov)
Ústí (Stará Paka)Ústí (okres Jihlava)Ústí (okres Přerov)
Ústí (okres Vsetín)Ústí (rozcestník)Ústí - obecní úřad - spolky a úřady
Ústí nad LabemÚstí nad Labem-Severní terasaÚstí nad Labem-centrum
Ústí nad OrlicíÚstí nad Orlicí - městský úřad - spolky a úřadyÚstín
Ústín - obecní úřad - spolky a úřadyÚstějovÚstřední bramborářský svaz České republiky
Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUTÚstřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v BrněÚstřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT
Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUTÚstřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v BrněÚstřední knihovna Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
Ústřední knihovna Moravského zemského muzeaÚstřední knihovna Pedagogické fakultyÚstřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ústřední knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity v BrněÚstřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v BrněÚstřední knihovna Slezské univerzity
Ústřední knihovna Slezského zemského muzeaÚstřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněÚstřední knihovna Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské - Technické univerzity OstravaÚstřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v PrazeÚstřední knihovna Vysokého učení technického v Brně
Ústřední statistická knihovna ČSÚÚstřední statistická knihovna ČSÚ - spolky a úřadyÚstřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu
Ústřední vojenská nemocnice PrahaÚstřední vojenská nemocnice Praha - Centrum ambulantní zdravotní péče ÚVNÚstřední výbor Komunistické strany Československa
Ústředí muslimských obcí - spolky a úřadyÚstřičník velký
ÚsušíÚsuší (Kňovice)Úsťová rychlost
ÚtekÚterýÚterý (okres Plzeň-sever)
Úterý - městský úřad - spolky a úřadyÚtesÚtes Tubbataha
ÚtokÚtok na Pearl HarborÚtočiště
Útočná puškaÚtočník
ÚtušiceÚtušice - obecní úřad - spolky a úřadyÚtvar
Útvar vědeckých informací - Knihovna Fakulty podnikatelskéÚtvar zahraničních vztahůÚtvina
ÚtěchovÚtěchov (okres Svitavy)Útěchov - obecní úřad - spolky a úřady
ÚtěchoviceÚtěchovice (Hamr na Jezeře)Útěchovice (rozcestník)
Útěchovice - obecní úřad - spolky a úřadyÚtěchovice pod StražištěmÚtěchovičky
Útěchovičky (Pelhřimov)Úval ZvonkováÚvalenské louky
ÚvalnoÚvalno - obecní úřad - spolky a úřadyÚvaly
Úvaly (Valtice)Úvaly - městský úřad - spolky a úřadyÚvoz 59a - společenství vlastníků jednotek - spolky a úřady
ÚvěrÚzemní jednotkaÚzemní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách
Územní organizace Svazu diabetiků ČR - DiasportÚzemní plánÚzemní rezerva může představovat zásah do vlastnického práva, který je třeba vlastníkovi pozemku nahradit podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (TZ4/2018)
Územní skupina IPA č. 117Územní skupina International Police Association 213 Břeclav - spolky a úřady
Úzkorozchodná dráhaÚzkorozchodná dráha Frýdlant - Heřmanice
ÚzkostÚzkostná poruchaÚČETNICTVÍ & DANĚ & MZDY - Reality pro ŽIVOT
ÚČETNICTVÍ - VKSÚČETNICTVÍ UMB, s.r.o.ÚČETNICTVÍ ŠUMAVA s.r.o.
Účast na konferenci k 25. výročí Ústavního soudu Albánie (TZ114/2017)Účast na kongresu k 25. výročí Akademie evropského práva v Trieru (TZ120/2017)Účastníci zájezdu
Účastníci zájezdu (film)ÚčelÚčel, s.r.o. (Znojmo)
Účet (rozcestník)ÚčetnictvíÚčetnictví, daně, obchod, s.r.o. (Plzeň)
Účetnictví - Finance - Reality, s.r.o. (Děčín)Účetnictví 2+1, s.r.o. (Hradec Králové)Účetnictví BYTAX, s.r.o.
Účetnictví Eso, s.r.o.Účetnictví MZ, s.r.o.Účetnictví Trutnov, s.r.o. (Trutnov)
Účetnictví UMB, s.r.o. (Osek)Účetnictví a daňové poradenství, s.r.o.Účetnictví a daňové poradenství, s.r.o. (Praha)
Účetnictví a ekonomika podniku, s.r.o.Účetnictví a ekonomika podniku, s.r.o. (Ostrava)Účetnictví a mzdy, s.r.o.
Účetnictví bytových družstev, s.r.o.Účetnictví daně audit, v.o.s. (Praha)Účetnictví družstev, s.r.o.
Účetnictví družstev, s.r.o. (Praha)Účetnictví komplet, s.r.o.Účetnictví komplet, s.r.o. (Praha)
Účetnictví u krbu, s.r.o. (Praha)Účetní, s.r.o. (Praha)Účetní a daňová & CG Praha, v.o.s.
Účetní a daňová a CG Praha, v.o.s. (Praha)Účetní a daňová kancelář Ing. Aleny Tůmové, s.r.o. (Brandýs nad Labem)Účetní firma, s.r.o. (Karlovy Vary)
Účetní kancelář, s.r.o. (Praha)Účetní kancelář - Ing. Dagmar Kubáčková s.r.o. (Olomouc)Účetní kancelář ALVI, s.r.o.
Účetní kancelář Alvi, s.r.o. (Hodonín)Účetní kancelář EU, s.r.o. (Karlovy Vary)Účetní kancelář Ing Hutař, s.r.o. (Hrotovice)
Účetní kancelář Medková, v.o.s.Účetní kancelář Medková, v.o.s. (Nový Bydžov)Účetní kancelář Michálková, s.r.o. (Přerov)
Účetní kancelář Říha - Říhová s.r.o. - účetnictvíÚčetní poradci, s.r.o. (Praha)Účetní servis plus, s.r.o. (Praha)
Účetně ekonomický servis, s.r.o.Účetně ekonomický servis, s.r.o. (Praha)Účinnost (fyzika)
ÚčiníkÚčto, s.r.o. (Praha)Účto-Servis, s.r.o.
Účto Brno, s.r.o. (Brno)Účto a marketing, s.r.o. (Ostrava)Účto v pohodě, s.r.o. (Příbram)
Účtoservis Lorenc, s.r.o. (Roudné)Účtovná a poradenská kancelária, s.r.o.Účtovná kancelária, s.r.o.
Účty, s.r.o.ÚŘAD PRÁCE - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V BEROUNĚ - spolky a úřady
ÚŘAD PRÁCE V BLANSKU - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V HODONÍNĚ - spolky a úřady
ÚŘAD PRÁCE V JIHLAVĚ - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V KROMĚŘÍŽI - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V LIBERCI - spolky a úřady
ÚŘAD PRÁCE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU - spolky a úřadyÚŘAD PRÁCE V TÁBOŘE - spolky a úřadyÚřad
Úřad městské části Brno-Bohunice - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Bosonohy - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Bystrc - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-Chrlice - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Jehnice - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Kníničky - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-Kohoutovice - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Komín - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Líšeň - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-Nový Lískovec - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Ořešín - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Starý Lískovec - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-Tuřany - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Vinohrady - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-jih - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-sever - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-střed - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Útěchov - spolky a úřady
Úřad městské části Brno-Žabovřesky - spolky a úřadyÚřad městské části Brno-Žebětín - spolky a úřadyÚřad městské části Brno - spolky a úřady
Úřad městské části Brno a Mokrá Hora - spolky a úřadyÚřad městské části Brno a Obřany - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Benice - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Březiněves - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Dolní Chabry - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Dolní Měcholupy - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Dolní Počernice - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Dubeč - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Klánovice - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Koloděje - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Královice - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Křeslice - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Lochkov - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Lysolaje - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Nebušice - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Nedvězí - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Petrovice - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Přední Kopanina - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Slivenec - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Suchdol - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Velká Chuchle - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Vinoř - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Zbraslav - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Zličín - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Újezd - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Čakovice - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Ďáblice - spolky a úřady
Úřad městské části Praha-Šeberov - spolky a úřadyÚřad městské části Praha-Štěrboholy - spolky a úřadyÚřad městské části Praha - Kolovraty - spolky a úřady
Úřad městské části Praha - Řeporyje - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 10 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 11 - spolky a úřady
Úřad městské části Praha 12 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 13 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 14 - spolky a úřady
Úřad městské části Praha 15 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 16 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 17 - spolky a úřady
Úřad městské části Praha 18 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 19 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 1 - spolky a úřady
Úřad městské části Praha 20 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 21 - spolky a úřadyÚřad městské části Praha 22 - spolky a úřady

Předchozí stránka (Óšú) | Další stránka (Úřad městské části Praha 2 - spolky a úřady)