Tíha

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 15. 10. 2013, 14:43; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs. Tíha tělesa na Zemi vzniká z gravitační síly, kterou Země přitahuje těleso, závisí však také na dalších silách působících na těleso - na setrvačných silách, které mohou vzniknout z pohybu podložky nebo závěsu vzhledem ke gravitačnímu poli Země. Tíha tělesa může být stejně velká jako gravitační síla vypočtená podle Newtonova gravitačního zákona, ale též větší nebo menší. Směr tíhy se nazývá svislý směr. Značka: G Základní jednotka: newton, N Další jednotky: viz Síla Výpočet:

Těleso, které nemá tíhu, je ve stavu beztíže.

Související články