Těžnice

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 15. 10. 2013, 09:31; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Těžnice je přímka, která je prodloužením výslednice gravitačních sil působících na těleso nebo soustavu hmotných bodů, přičemž směr výslednice je shodný se směrem gravitační síly. Při různé orientaci tělesa v prostoru získáme různé těžnice, avšak všechny těžnice prochází těžištěm tělesa.

Trojúhelník, těžnice a těžiště.

U trojúhelníku představuje těžnice přímku, která prochází vrcholem a středem protilehlé strany. (Ve smyslu předchozí definice by se jednalo o těžnici získanou zavěšením trojúhelníku za daný roh.) Zároveň prochází také těžištěm, kde se všechny tři těžnice protínají.

Související články

Externí odkazy