Tekutost

Z Multimediaexpo.cz

Tekutost je schopnost látky téct, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách).

Mezi tekuté látky (tekutiny) patří kapaliny a plyny.

Míru tekutosti vyjadřuje veličina viskozita.

Související články

Externí odkazy