Tenisový dvorec

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 8. 12. 2019, 12:48; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Tennis court metric.png

Tenis se hraje na hřišti jehož povrch je travnatý, asfaltový, antukový nebo může být pokryt umělým trávníkem. Dvouhra se hraje na hřišti 23,77 m dlouhém a 8,23 m širokém. Pro čtyřhru je po obou stranách přidán pruh 1,3 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou buď upevněny na horní ploše nebo vedeny přes horní plochu dvou sloupků, které mají průřez buď čtvercový o straně nejvýše 15 cm, nebo kruhový o průměru nejvýše 15 cm. Tyto sloupky mohou přesahovat zavěšené lano sítě nejvýše o 2,5 cm. Středy sloupků jsou na každé straně vzdáleny 0,914 m od čáry ohraničující dvorec. Sloupky musí být tak vysoké, aby provaz nebo kovové lano vedené přes jejich horní plochu byly 1,07 m nad zemí.

Obsah

Síť

Jestliže se kombinovaného dvorce pro čtyřhru a pro dvouhru se sítí pro čtyřhru použije pro dvouhru, musí být síť podepřena ve výši 1,07 m dvěma sloupky, zvanými tyčky pro dvouhru, které mají průřez buď čtvercový o straně nejvýše 7,5 cm, nebo kruhový o průměru nejvýše 7,5 cm. Jejich středy jsou na každé straně vzdáleny 0,914 m od čáry ohraničující dvorec pro dvouhru.

Síť musí být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu mezi oběma sloupky, a musí mít oka tak malá, aby jimi míč nemohl projít. Výška sítě uprostřed je 0,914 m, ve středu je síť stažena zcela bílým popruhem širokým nejvýše 5 cm. Provaz nebo kovové lano a horní okraj sítě jsou potaženy z obou stran zcela bílou páskou širokou nejméně 5 cm a nejvýše 6,35 cm. Na síti, na popruhu, na pásce a na tyčkách pro dvouhru nesmí být reklamy.

Ohraničení

Čáry, které ohraničují kratší strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry ohraničující delší strany dvorce se nazývají podélné čáry. Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě jsou rovnoběžně se sítí čáry pro podání. Prostor po obou stranách sítě mezi čarami pro podání a podélnými čarami je rozdělen na dvě poloviny, zvané pole pro podání, střední čarou pro podání, která musí být 5 cm široká a je uprostřed mezi podélnými čarami a rovnoběžná s nimi. Každá základní čára je rozdělena v myšleném prodloužení střední čáry čarou 10 cm dlouhou a 5cm širokou, vyznačenou ze základní čáry kolmo dovnitř dvorce a zvanou střední značka. Všechny ostatní čáry musí být nejméně 2,5 cm a nejvýše 5 cm široké, kromě základní čáry, která může být široká nejvýše 10 cm. Všechny rozměry se počítají k vnějšímu okraji čar. Všechny čáry musí být stejné barvy. Jsou-li na zadní straně dvorce umístěny reklamy nebo jiná sdělení, nesmějí být bílé nebo žluté barvy. Světlé barvy lze použít jen tehdy, nebude-li rušit vidění hráče. Jsou-li reklamy umístěny na židlích čárových rozhodčích sedících na zadní straně dvorce, nesmí být bílé nebo žluté barvy. Světlé barvy lze použít jen tehdy, nebude-li to rušit vidění hráče.

Tvrdý povrch

Tvrdé povrchy jsou tvořeny zejména asfaltem. Jedná se o středně rychlé tenisové povrchy, kde mají výhodu zejména tenisté, kteří staví na silově založeném stylu. Tvrdé povrchy jsou rychlejší než antuka, ale pomalejší než travnaté dvorce. Důležitý je poměr písku v povrchu. US Open je hrán na typu DecoTurf, tvrdém akrylátovém povrchu, zatímco Australian Open je hrán na syntetickém povrchu Plexicushion. Tyto povrchy jsou více rizikové ke zraněním tenistů.

Halový dvorec

V hale je nejčastějším povrchem dvorce koberec. Méně často antuka. Kobercové povrchy se liší svou strukturou a tloušťkou, které definují vlastnosti, zejména rychlost a velikost odskoku míče a kvalitu pohybu tenistů. Koberec je nejrychlejším povrchem v tenise. Existuje mnoho druhů včetně umělé trávy.

Související články