V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Výstava

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 4. 2011, 21:57; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Muzejní expozice

Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.

Rozdíl mezi výstavou a expozicí

  • Výstava se liší od expozice svou délkou a svým tématem, kdy výstava je krátkodobá – max. do doby trvání 2 let, téměř na jakékoli zpracovatelné téma a jde mnohem více do hloubky než expozice. Je taktéž doprovázena mnoha doprovodnými akcemi.
  • Expozice je dlouhodobá, trvá déle než 2 roky, optimálně na dobu 10 let s obměnami. Vychází striktně ze zaměření muzea – prezentovány jsou hlavně sbírkové předměty muzea.

Fáze přípravy výstavy / expozice

Nejdříve je potřeba se nad tématem budoucí výstavy zamyslet, je-li téma zpracovatelné, je-li na zpracování tématu dostatek financí, prostor, předmětů. Dle toho se rozhodneme, bude-li výstava realizována či nikoli. Dojde k vytvoření synopse – o čem výstava bude, komu bude určena. Poté se připraví libreto, kde se zpracuje dané téma zhruba v rozsahu jedné strany. V této fázi musíme rozhodnout, zda budeme potřebovat nové vitríny, panely, modely, předběžně rozhodujeme o doprovodných programech, vytváříme finanční rozvahu. V poslední fázi před samotnou instalací dojde k vytvoření scénáře, kde musí být detailně popsána celá výstava, protože dle tohoto plánu se bude výstava připravovat. Musí obsahovat přesné plány – půdorysy jednotlivých místností, pohledy do vitrín, přesný nákres vitrín, plné znění textů a popisků včetně jejich barvy, velikosti a druhu fontu a další věci potřebné pro instalaci. Pokud si výstavu / expozici vytváří muzeum samo, může být scénář volnější.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Výstava