Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Vyslanec

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Budova českého velvyslanectví v Ammánu

Vyslanec ve všeobecném významu slova je osoba, která je jedním státem vysílána do státu druhého, aby zde zastupovala zájmy státu prvního. Vyslanec, také legát, pochází z latinského slova legatus. V antickém Římě tento titul nesly osoby, které byly vysílány do římských provincií, kde u jejich guvernérů zastupovaly ústřední moc v Římě.

Obsah

Vyslanec

V užším smyslu slova je tento pojem dnes užíván pro diplomatického zástupce státu v jiné zemi, se kterou existují diplomatické styky na úrovni vyslanectví (taková zastoupení existují dnes však jen zřídka, většina států pěstuje styky na úrovni velvyslanectví). Vyslanec patří podle Vídeňské úmluvy do druhé (střední) skupiny diplomatických zástupců (jako diplomatický zástupce Vatikánu mu odpovídá internuncius). Sídlem vyslance je vyslanectví.

Velvyslanec

Velvyslanec patří do nejvyšší skupiny úředníků diplomatické služby a je zároveň i hlavou velvyslanectví. Sídlem velvyslance je velvyslanectví. Celý český název zní mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. Původně byly styky na této úrovni pěstovány jen mezi velmocemi, během 20. století se velvyslanectví stala běžnou formou zastoupení. Titul velvyslance nesou někdy také vysocí úředníci různých mezinárodních organizací jako např. OSN. Velvyslanci, které si navzájem vysílají země britského Společenství národů, se nazývají zpravidla vysocí komisaři (high commissioner), což má tradici ve skutečnosti, že zastupují země, které mají (nebo měly) společnou hlavu státu – britského panovníka. Jako i jiní vysocí diplomatičtí zástupci požívají i velvyslanci (a velvyslanectví) výsad diplomatické imunity a exteritoriality. Především v nedemokratických zemích to v minulosti vedlo ke konfliktům, jako příklad je zde možno uvést občany NDR, kteří roku 1989 nalezli útočiště na velvyslanectvích SRN ve východní Evropě (v Praze, Varšavě a Budapešti), roku 2003 pak občany Severní Koreje, kteří hledali ochranu na různých velvyslanectvích v Pekingu atd.

Přenesené významy slova

Slovem vyslanec v přeneseném významu slova označujeme někdy i některé speciální neživé předměty. Může se kupříkladu jednat o meziplanetární či mezihvězdné sondy, které někdy označujeme souslovím vyslanec lidstva apod. Tak jako tomu je u všech slov s přeneseným významem, je vždy nutno pečlivě posuzovat příslušný kontext daného textu či sdělení.

Související články

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vyslanec

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace