Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Záření

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 16. 6. 2013, 12:31; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Záření (radiace) označuje šíření energie prostorem (včetně vakua).

Obsah

Rozdělení záření

Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně záření vykazuje jak vlnový, tak částicový charakter. Obvykle je však záření studováno z určitého hlediska, kdy převažuje buď vlnový nebo částicový charakter. Pokud převažuje vlnový charakter, používá se obvykle místo označení záření přímo označení vlnění.

Vlnění

Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku. Mezi vlnění patří např.:

Korpuskulární záření

Korpuskulární (neboli částicové) je představováno proudem částic. Jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého množství částic. Mezi částicové záření patří např.:

Literatura

  • Fukátko Tomáš: Detekce a měření různých druhů záření, BEN - technická literatura, 2007 ISBN 978-80-7300-193-3

Související články