Zločin

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 20. 6. 2013, 08:43; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zločin je označení pro zásadním způsobem zlý čin, který v případě odhalení pachatele zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, jenž má být potrestán. Původně právní systémy navazovaly na přirozené pojetí morálky a práva a tento pojem se v soudní praxi používal pro činy, které byly trestány. Pod vlivem pozitivistického pojetí práva a odluky práva od morálky se pro výrazněji trestané druhy činů v některých zemích začal používat morálně indiferentní pojem trestný čin. Z českého právního řádu termín „zločin“ vymizel v roce 1950 s nahrazením rakousko-uherského Zákona o zločinech a přečinech novým Trestním zákonem. Nový trestní zákoník platný od 1. ledna 2010 tento pojem obnovil, přičemž se jím označuje kategorie závažnějších trestných činů jako protiklad pojmu přečin. V běžném jazyce se tento výraz nejčastěji používá jako synonymum pro trestný čin anebo v historickém kontextu.

Související články