Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Oxidy

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)


Oxidy jsou sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními atomy. Oxidy mohou vznikat prudkou oxidací (hořením) za přítomnosti kyslíku, pozvolnou oxidací kyslíkem například atmosférickým, případně kyslíkem obsaženým v některých látkách (oxidačních činidlech) a při dalších chemických reakcích.

Pojmenování oxidů

V českém jazyce se pro pojmenování oxidů použivá unikátní chemické názvosloví, jehož autorem je Vojtěch Šafařík. Vzorec oxidu obvykle odpovídá schématu XnOn, kde X je chemická značka prvku a n je počet atomů, pokud není roven jedné. Koncovka názvu je odvozena podle valence příslušného prvku (pro jedno- až osmimocný prvek postupně -, -natý, -itý, -ičitý, ičný (výjimečně -ečný), -ový, -istý, -ičelý). U některých oxidů není název utvořen pravidelně např. H2O není oxid vodný ale voda, P4O10 (P2O5) není oxid fosforičný ale fosforečný. Některé oxidy mají ve skutečnosti dvojnásobný počet atomů, než je možné očekávat podle názvu, např. NO2 i N2O4 je oxid dusičitý.

Tabulka

Oxidační číslo atomu prvku
sloučenéno s kyslíkem
Zakončení přídavného
jména názvu oxidu
Poměr počtu atomů prvku
sloučených v oxidu
I -ný 2:1
II -natý 1:1
III -itý 2:3
IV -ičitý 1:2
V -ičný
-ečný
2:5
VI -ový 1:3
VII -istý 2:7
VIII -ičelý 1:4

Související články