Multimediaexpo

Z Multimediaexpo.cz

Vítejte ve Multimediaexpo.cz, v multimediální internetové encyklopedii, která je jednoznačně největší ryze českou encyklopedií !

Multimediaexpo.cz obsahuje výkonný Katalog firem a nabízí mnoho unikátních rysů — Google Maps, YouTube, DailyMotion, Vimeo a další.

Encyklopedie Multimediaexpo.cz nyní obsahuje 310 112 článků a 412 275 multimediálních nahraných souborů.

Přečtěte si oznámení a zkuste přispět do nejrychleji rostoucí české encyklopedie.

Encyklopedie

Obrázek dne

Zrcadlový sál je velkolepá barokní galerie umístěná ve Versailles.
Hall of Mirrors je velkolepá barokní galerie
umístěná na zámku ve Versailles.

Zajímavosti

Víte, že...

Článek dne

Bohatý ostrov Tropico 4

Tropico 4 je úspěšná budovatelská strategie pracující v reálném čase. Hra byla vyrobena v ateliéru Haemimont Games a vydána 23. srpna 2011 společností Kalypso Media.

Představuje evoluční pokračování hry Tropico 3.

Tropico 4, stejně jako předchozí hry v řadě – Tropico a Tropico 3, umožňuje hráči hrát roli vůdce malé ostrovní banánové republiky (Tropico), zvané ve hře El Presidente. Cílem hráče je poskytnout obyvatelům prosperitu, vytvořit rozvinutou ekonomiku při zachování moci a naplnění soukromého účtu u švýcarské banky. Hráč dostává kampaň 20 misí, režim volného hraní a řadu výzev.

Hra je evolučním vývojem předchozího Tropica 3, a proto obsahuje prakticky všechny její prvky. Mezi hlavní změny patří: nová, více fiktivní kampaň, řada nových budov (třeba nákupní centrum, aquapark nebo ministerstvo), přírodní katastrofy (např. tsunami, tornáda či zemětřesení) a možnost zahraničního obchodu.

Hra začíná vytvořením avatara představujícího postavu El Presidente. Hráč určuje vzhled postavy a jejích funkcí, které mají určitý vliv na pozdější průběh hry. Po vytvoření postavy začíná skutečné budování tropického ráje.

Když hráč převezme moc na ostrově, obvykle se jedná pouze o prezidentský palác, několik farem, nekvalitní obytné budovy a klíčové budovy pro fungování země – přístav, přes který se provádí vývoz zboží vyrobeného do Tropica a dopravní a stavební úřady. Obyvatelé ostrova mají specifické potřeby, jako je víra, zábava, uspokojení práce nebo pocit bezpečí, které stát není schopen poskytnout v počáteční fázi.

Základním nástrojem, který má hráč k dispozici, je možnost výstavby nových budov, jako jsou kostely, kina nebo nemocnice. Každá z nich má definovanou kvalitu poskytovaných služeb, což se odráží ve spokojenosti obyvatel užívajících budovu. Například luxusní nemovitosti mají lepší ubytování než bytové domy a zoo je atraktivnější než hospoda. Hráč může spravovat stávající zařízení stanovením mezd, nájemného nebo vstupného.

Rozvoj ostrovů však není možný bez silné ekonomiky. Může to být založeno na zemědělství, těžbě nebo rybolovu, jakož i na vyspělejších a výnosnějších odvětvích – průmyslu a cestovním ruchu. Ziskovost tradičnějších odvětví do značné míry závisí na přírodních faktorech, jako je úrodnost půdy nebo přítomnost přírodních zdrojů. Průmysl je založen hlavně na zpracování zboží vyrobeného těmito sektory hospodářství, i když hráč může také dovážet suroviny ze zahraničí. Na druhé straně je příjem z cestovního ruchu ovlivňován atraktivitou ostrova, a to jak z hlediska krásy, tak kvality hotelů a dostupných atrakcí.

Pro hladké fungování země je rovněž zapotřebí rozvinutá infrastruktura a vládní sféra. Ve hře je možnost výstavby silnic a garáží, které umožňují efektivní pohyb osob a zboží po celém ostrově. Provoz vyspělejších budov závisí na dodávce elektřiny a na přístupu ke kvalifikované pracovní síle poskytované vzdělávacím systémem. Pro udržení plné kontroly nad ostrovem je také nutné udržovat armádu a některé instituce, jako je imigrační úřad, umožňující kontrolu nad migranty, ministerstvo, umožňující vydávání dekretů a burzu, která umožňuje vstup soukromého sektoru do Tropica.

Důležitým prvkem hry je boj o udržení moci. Obyvatelé ostrova patří do osmi politických frakcí a každá má na vůdce zvláštní požadavky. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, budou obyvatelé dané frakce častěji volit ve volbách proti vládnoucímu El Presidente. V extrémních případech se nespokojenost může proměnit v krizi jako studentské protesty Obzvláště nespokojení obyvatelé se mohou připojit k rebelům působícím na ostrově, aby v budoucnu zaútočili na různé ostrovní cíle...

O Multimediaexpo.cz — Redakce