Obec s pověřeným obecním úřadem

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo obec II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak.

Některé z pověřených obecních úřadů jsou zároveň i obecními úřady obcí s rozšířenou působností, z čehož vyplývají další působnosti státní správy.

Většina obcí s pověřeným obecním úřadem jsou města, výjimkami jsou například obce Jesenice (okres Praha-západ), Hlubočky, Kamenice (okres Praha-východ), Velká nad Veličkou či Osoblaha či Olbramov.

Správní působnost

Typickými působnostmi specifickými pro pověřené obecní úřady jsou působnost matričního úřadu a působnost stavebního úřadu.[1]

Související články

Reference

  1. Členění obcí podle rozsahu výkonu státní správy, Portál územního plánování, Ústav územního rozvoje