V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Mendelovy zákony dědičnosti

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 19. 8. 2013, 20:42; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Dziedziczenie barwy.png

Mendelovy zákony dědičnosti Shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám. Tato pravidla přímo vyplývají z prací Gregora Mendela, nicméně on sám je takto explicitně nedefinoval.

Obsah

Mendelovy fenotypové zákony

1. Zákon o uniformitě hybridů

Zákon o uniformitě hybridů F1 generace homozygotů (Také První Mendelův zákon)

 • Křížíme-li dominantního homozygota s homozygotem recesívním, jsou jejich potomci F1 generace v sledovaném znaku všichni stejní. Reciproká křížení u jakýchkoliv jedinců F1 generace dávají shodné výsledky.
  • To znamená, že při křížení červenokvětých se žlutokvětými rostlinami můžeme dostat všechny červené, všechny žluté, výjimečně též například oranžové, ale nikdy ne část žlutých a část červených.
  • Je jedno, zda je dopraven pyl hrachu s kupříkladu červeným květem na hrách kvetoucí žlutě nebo naopak.

2. Zákon o štěpení v potomstvu hybridů

 • Při křížení heterozygotů lze genotypy a fenotypy vzniklých jedinců vyjádřit poměrem malých celých čísel. Vzniká genotypový a fenotypový štěpný poměr.""
  • např. 1:2:1, 3:1,...

Menedlovy genotypové zákony

1. Zákon o samostatnosti alel

 • Genotyp je soubor samostatných genů určujících znaky. Každý znak je určen dvojicí samostaných alel.

2. Zákon o segregaci alel

 • Dvojice samostaných alel se při zrání rozcházejí a do každé gamety přechází jedna z obou alel.

3. Zákon o nezávislé kombinaci alel

Zákon o volné kombinovatelnosti alel s výjimkou genů ve vazbě

 • Vzájemným křížením polyhybridů (vícenásobných heterozygotních hybridů) vzniká genotypově i fenotypově nejednotné potomstvo s tolika kombinacemi genů, kolik je možných matematických kombinací mezi dvěma matematickými veličinami.

Související články