V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Mezinárodní poznávací značka

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 22. 5. 2021, 11:45; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Mezinárodní poznávací značka Československa

Rozlišovací značka státu (termín dle § 2 vyhlášky č. 243/2001 Sb.), mezinárodní rozlišovací značka (dle § 38 zákona č. 56/2001 Sb.) neboli mezinárodní poznávací značka (MPZ, starší československý termín) je označení státu, ve kterém bylo dané motorové vozidlo registrováno. Je doplňkem státní poznávací značky silničního motorového vozidla nebo jeho přípojného vozidla (registrační značky), která nemá mezinárodně zaručenu unikátnost a teprve v kombinaci s MPZ zaručuje jednoznačnou identifikaci libovolného vozidla na celém světě.

Každému státu byla v rámci OSN přidělena rozlišovací značka státu, která se skládá z jednoho až čtyř písmen. Tato písmena musí být vyznačena na vozidle černou barvou na bílém podkladu ve tvaru elipsy. Rozlišovací značka státu může mít různé provedení např. tvar eliptická tabulka z kovu nebo přilepená samolepka tvaru elipsy nebo jí může být také grafické vyznačení barvami (bílá, černá) na karoserii vozidla. Rozlišovací značka státu se umisťuje vždy na zadní část vozidla. Rozlišovací značka České republiky je CZ.

Tabulka mezinárodní poznávací značky je na vozidle připevněna poblíž registrační tabulky. Má tvar bílé elipsy (o rozměrech minimálně 175 × 115 mm), na které je černými písmeny (o výšce nejméně 100 mm) označení státu. Provedení a umístění MPZ upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů, § 25.

V rámci Evropské unie nemusí být mezinárodní poznávací značka (CZ) vylepena na vozidle, pokud je vozidlo vybaveno novou registrační značkou s modrým pruhem Evropské unie vydanou správními orgány.

Galerie mezinárodních poznávacích značek

Související články