Šok ⇒ Ruské vítězství – velmi mrazivá předpověď profesora z vojenské akademie !
Gigantická chyba – Západ, ČeskoSlovensko i Ukrajina opět hrubě podcenily Rusko !
Ukrajina zruinuje všechny Evropany. Rusko stále diktuje válečné podmínky !

Siderit

Z Multimediaexpo.cz

Siderit (Francie, 2006)
Siderit (Francie, 2006)

Siderit (Wilhelm Karl Ritter von Haidinger, 1845), chemický vzorec FeCO3 (uhličitan železnatý), je klencový minerál.
Název pochází z řeckého sideros – železo. Starší český název je ocelek.

Původ

Primárně sedimentární, dále hydrotermální i metasomatický.

Morfologie

Nejčastěji v hrubozrnných, méně často v jemnozrnných agregátech. Celistvý jako konkrece s jílovitou příměsí v sedimentech (pelosiderit), někdy ledvinité, kulovité či hroznovité agregáty. Pokud mají vnitřní paprsčitou stavbu, nazývají se sférosiderity. Krystaly nejsou hojné (drůzy bývají na rudních žilách) a mají tvar romboedrů (často zaoblené), zřídka tabulky, prizmatické, dvojčatný srůst je vzácný.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4 – 4,5, hustota 3,7 – 3,9 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {1011}, lom nerovný, lasturnatý, někdy i tříštivý.
  • Optické vlastnosti: Barva: žlutohnědá, hnědá, hnědočerná, šedá. Lesk skelný, perleťový, průhlednost: neprůhledný, na hranách prosvítá, vryp bílý, žlutavý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 48,20 %, C 10,37 %, O 41,43 %. Před dmuchavkou puká, netaví se. Při žíhání se rozkládá na CO2 a oxidy železa, které jsou magnetické. V HCl se rozkládá až po zahřátí.

Odrůdy

  • sideroplezit – příměs Mg
  • oligonit – příměs Mn
  • siderodot – příměs Ca
  • monheimit – příměs Zn

Podobné minerály

dolomit, ankerit, magnezit

Získávání

Obsah

Využití

Důležitá ruda železa. Výjimečně jako drahý kámen (fasetové brusy).

Naleziště

Hojný minerál.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Siderit
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Siderit