Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Údolí Únětického potoka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Údolí Únětického potoka je přírodní rezervace ev. č. 1093 na území hlavního města Prahy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka včetně buližníkového suku Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace