Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Údolí Kunratického potoka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Údolí Kunratického potoka je přírodní památka v Praze v Kunratickém a Michelském lese o rozloze 151,99 ha, vyhlášená roku 1988. Přírodní památka zabírá téměř polovinu rozlohy lesa.

Předmětem ochrany je údolní niva Kunratického potoka s přirozeným typem lesa, složeného především z dubů a habrů a zbytky skalních stepí nad pravým břehem.

Fauna a flóra

Informace o živočiších a rostlinách z této přírodní památky naleznete v článku Kunratický les.

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace